OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 193 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina, Pilica) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2023 r. - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2023 r.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Projekty mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program Osłonowy adresowany jest do wszystkich osób i rodzin zagrożonych oraz dotkniętych przemocą.

W bieżącym roku na realizację tego zadania Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznacza kwotę 3 000 000 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 maja 2023 r. a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu mozna uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.