Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Edycja 2023 - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Edycja 2023

Edycja 2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, Edycja 2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 marca br. Minister Rodziny i Polityki Społecznej opublikował wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, Edycja 2023, które dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2021-2025-edycja-2023

W związku z powyższym jednostki zakwalifikowane do dofinansowania (Moduł I i II) zobowiązane są do złożenia „Oświadczenia o przyjęciu dotacji”.

Zamieszczamy również link do pobrania druku oświadczenia.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs Senior+ edycja 2023 - etap wojewódzki

 

Informujemy, że w bieżącej edycji Konkursu Senior+ do dalszego postępowania konkursowego na etapie ministerialnym Wojewoda Świętokrzyski zgłosił:

  •    4 oferty złożone w ramach Modułu I: Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+/Klubu Senior+
       (4 Kluby)
  •    43 oferty złożone w ramach Modułu II: Zapewnienie funkcjonowania placówek Senior+ (11 Domów i 32 Kluby)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2023

 

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach informuje, że na stronach www prowadzonych przez Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (http://senior.gov.pl) zamieszczono informację dotyczącą ogłoszenia konkursowego Edycji 2023 programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025