Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ważne adresy telefony i strony internetowe - Przydatne linki - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Przydatne linki

Ważne adresy telefony i strony internetowe

 

Instytucje zajmujące się problematyką handlu ludźmi i pomocą ofiarom:

1 . Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji   http://www.mswia.gov.pl

2. Straż Graniczna   http://www.strazgraniczna.pl

3. Komenda Główna Policji   http://www.policja.pl/

4 . Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi   http://www.kcik.pl

 

Organizacje pozarządowe i międzynarodowe:

1. Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”   http://www.strada.org.pl

2. Fundacja Dzieci Niczyje   http://www.fdn.pl

3. Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych   http://www.zaginieni.pl

4. Stowarzyszenie Po-Moc   http://www.po-moc.pl

5. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć   http://www.pomocprawna.org

6. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji   http://www.iom.pl

 

Instytucje i organizacje międzynarodowe:

1. Strona Unii Europejskiej nt. handlu ludźmi   http://ec.europa.eu

2. Międzynarodowa Organizacja Pracy   http://www.ilo.org

3. OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe Office for Democratic Institutions and Human Rights   http://www.osce.org/odihr/

4. OSCE ODIHR – Baza aktów prawnych dotyczących handlu ludźmi   http://www.legislationline.org

 

Krajowe ośrodki akademickie:

1. Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, Uniwersytet Warszawski   http://www.ipsir.uw.edu.pl