Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Służby i instytucje działające w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Służby i instytucje działające w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi

Komenda Główna Policji uruchomiła skrzynkę e-mail oraz infolinię, dzięki którym można zgłaszać przypadki handlu ludźmi

Pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub dzwoniąc pod numer 664 974 934, można zapobiec ludzkim tragediom.
 

Nie bądźmy obojętni!

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP stworzył dwa nowe kanały komunikacji. Dzięki  skrzynce e-mailowej handelludzmibsk@policja.gov.pl będzie można przesłać policjantom informacje o wszelkich przejawach handlu ludźmi. Dodatkowo utworzono specjalną infolinię: 664 974 934. Dzwoniąc pod ten numer, będzie można przekazać informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi, jak i pedofilii czy pornografii dziecięcej. Infolinia ta będzie również wykorzystywana do kontaktów z organizacjami pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom tych przestępstw.

Policjanci będę obsługiwali infolinię od 6.00 do 22.00. W godzinach nocnych zgłoszenia i wszelkie informacje można nagrać na sekretarkę, a funkcjonariusze kontaktować się będą z osobami zainteresowanymi przekazaniem informacji.

Przypominamy również, że infolinia ta nie jest numerem alarmowym. W sytuacjach zagrożenia życia bądź zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub 997.

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi BSK KGP powstał 22 stycznia 2014 r. Jego zadaniem jest zwalczanie handlu ludźmi, sutenerstwa, stręczycielstwa i kuplerstwa, a także zwalczanie pedofilii i pornografii dziecięcej.

źródło informacji: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/104630,Masz-informacje-o-przypadkach-handlu-ludzmi-skontaktuj-sie-z-Policja.html