Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Terminale mobilne - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Terminale mobilne

Terminale mobilne

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego dało jednostkom podstawę prawną do przeprowadzania wywiadów w formie elektronicznej, a zatem możliwość używania Terminali Mobilnych.

Informujemy, że użytkowanie terminali jest możliwe po spełnieniu jednego z warunków:

  1. Dokonania aktualizacji oprogramowania dostarczonego w 2013 z urządzeniem,

    lub
     
  2. Dokonania alternatywnej dla OTM instalacji Modułu Systemu Dziedzinowego wytworzonego przez dostawcę użytkowanego w jednostce oprogramowania.

 

Zaznaczamy, iż wszyscy dostawcy systemów dziedzinowych z obszaru pomocy społecznej zadeklarowali wykonanie końcówki - Modułu Systemu Dziedzinowego do obsługi elektronicznych rodzinnych wywiadów środowiskowych najpóźniej do końca maja 2017 roku. Aktuanie najbardziej zaawansowana w tym zakresie jest firma Sygnity z "Wywiadem Plus".

Aktualizacja oprogramowania OTM Asseco lub instalacja modułu do obsługi elektronicznych rodzinnych wywiadów środowiskowych pozyskanego od dostawcy oprogramowania, powinna być poprzedzona przeglądem sprzętu pod kątem technicznym.

Za poprawność działania terminali mobilnych pod kątem technicznym odpowiada firma Niver Sp. z o.o. Sp. k.
Dane firmy:

NIVER Sp. z o.o. Sp.k. ul. Juliana Tuwima 97 90-031 Łódź
info@niver.pl  tel. +48 42 630 65 55 fax. +48 42 630 65 61
serwis@niver.pl tel. +48 42 630 65 69

Zgodnie z warunkami umowy Terminale Mobilne objęte są 48 miesięczną gwarancją czyli do 12 września 2017 r.

Poniżej załączamy dokumentację nieodzowną w procesie uruchomienia i korzystania z urządzeń.

Pliki do pobrania