Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

Dobre praktyki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Dobre praktyki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dobre praktyki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

"Misją Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego jest pełnienie służby publicznej w zakresie kompleksowej i profesjonalnej obsługi klientów.
Dzięki jej realizacji wspólnie możemy kreować naszą rzeczywistość, wspierać realizację naszych marzeń i spełniać oczekiwania klientów wobec urzędu."

Paweł  Lubieniecki
Dyrektor Generalny
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego