Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wieloosobowe Stanowisko Informacyjno-Prasowe - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Wieloosobowe Stanowisko Informacyjno-Prasowe

Wieloosobowe Stanowisko Informacyjno-Prasowe
pok. 222, bud. A
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 18 88, 342 13 27, 342 12 63