Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna


 

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

sekretariat: pok. 332, bud. C

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

tel.: +48 (41) 342 18 41, 342 15 75

fax: +48 (41) 342 13 21

e-mail: wing00@kielce.uw.gov.pl

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

Andrzej Reczyński

Budynek C,  pok. 333

Strona BIP: wingik.kielce.uw.gov.pl

Pliki do pobrania