Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019 r. będzie dniem pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego X

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

sekretariat: pok. 522, bud. A
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 16 88
fax: +48 (41) 342 14 04
e-mail: sekretariatWBiZK@kielce.uw.gov.pl
strona www: czkw.kielce.uw.gov.pl

Dyrektor: Michał Warszawski
Zastępca dyrektora: Joanna Janiszewska-Bujała

Pliki do pobrania