OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 129 - Silny deszcz z burzami Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

sekretariat: pok. 522, bud. A
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 16 88
fax: +48 (41) 342 14 04
e-mail: sekretariatWBiZK@kielce.uw.gov.pl
strona www: czkw.kielce.uw.gov.pl

Dyrektor: 
Zastępca dyrektora: Joanna Janiszewska-Bujała
Zastępca dyrektora: Robert Sabat

Pliki do pobrania