Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Oddział Spraw Obronnych - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział Spraw Obronnych

Oddział Spraw Obronnych
 
pok. 538, bud. A
ul. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
 
tel.: +48 (41) 342 14 85, 342 16 88
fax: +48 (41) 342 12 80