Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019 r. będzie dniem pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego X

Wydział Infrastruktury i Rozwoju - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Wydział Infrastruktury i Rozwoju


 

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

http://ir.kielce.uw.gov.pl/

sekretariat: pok. 735, bud. A
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: tel.: +48 (41) 342 16 89
fax: fax: +48 (41) 342 11 93
e-mail: sekretariat.wcrr@kielce.uw.gov.pl

Dyrektor:  Andrzej Klimczak

Z-ca Dyrektora:

 

 

Pliki do pobrania