Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

 

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

sekretariat: pok. 831, bud. A
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 18 76, 342 14 22
fax: +48 (41) 342 13 66, (41) 342 12 65
e-mail: wrr02@kielce.uw.gov.pl

Dyrektor: Inga Matuszewska
Zastępca dyrektora:

Procedura powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego

Pliki do pobrania