Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Oddział Komunalizacji i Rewindykacji Mienia - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział Komunalizacji i Rewindykacji Mienia

Oddział Komunalizacji i Rewindykacji Mienia

Oddział Komunalizacji i Rewindykacji Mienia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 18 01
fax: +48 (41) 342 13 66