Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019 r. będzie dniem pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego X

Oddział ds. Nadzoru i Obywatelstwa Polskiego - Oddział ds. Nadzoru i Obywatelstwa Polskiego - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział ds. Nadzoru i Obywatelstwa Polskiego

Oddział  ds.  Nadzoru i Obywatelstwa Polskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
bud. C, V piętro
tel.: +48 (41) 342 11 03
fax: +48 (41) 342 14 33