Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019 r. będzie dniem pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego X

Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Kierownik Kancelarii Tajnej w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych -  Mariusz Zych pok. 701, bud. A
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 10 11
Adres e-mail: boin01@kielce.uw.gov.pl

Pliki do pobrania