Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wojewodowie po roku 1945 - Historia regionu - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Historia regionu

Aktualnie znajdujesz się na:

Wojewodowie po roku 1945

WOJEWODOWIE PO ROKU 1945:

Eugeniusz Iwańczyk "Wiślicz" (1945-1950)

Antoni Połowniak (1974-1975)
wicewojewodowie: Roman Maćkowski, Jan Kosowski, Tadeusz Błoniarczyk

Józef Stański (1975-1980)
wicewojewodowie:
pion rolny: Bronisław Hyziak - Stanisław Rapa - Jan Kosowski - Eugeniusz Włosek - Bogusław Domagała;
pion ekonomiczny: Tadeusz Błoniarczyk
pion budownictwo-przemysł: Jerzy Jabłoński - Zbigniew Nowak

Włodzimierz Pasternak (1981-1990)
wicewojewodowie: 
pion oświatowo-kulturalny: Stanisław Rapa - Wojciech Nosek - Andrzej Juszczyk
pion rolny: Bogusław Domagała - Marian Obara - Zygmunt Szopa
pion ekonomiczny: Tadeusz Błoniarczyk - Edward Wójcik
pion budownictwo-przemysł: Zbigniew Nowak - Marian Jantura

Józef Płoskonka (1990-1994)
wicewojewoda: Zygmunt Szopa

Zygmunt Szopa (1994-1997)
wicewojewoda: Henryk Długosz - Józef Winiarski - Adam Sosnowski

Ignacy Pardyka (1997-1998)
wicewojewoda: Maria Zuba

Wojciech Lubawski (1999-2001)
I wicewojewoda: Maria Zuba
II wicewojewoda: Marian Dojka

Włodzimierz Wójcik (2001-2006)
wicewojewoda: Joanna Grzela

Grzegorz Banaś (2006-2007)
wicewojewoda: Lech Janiszewski

Bożentyna Pałka-Koruba (2007-2015)
wicewojewoda: Piotr Żołądek (2008-2010)
wicewojewoda: Beata Oczkowicz (2011-2012)
wicewojewoda: Grzegorz Dziubek (2012-2014)
wicewojewoda: Paweł Olszak (2014-2015)

Agata Wojtyszek (2015-2019)
wicewojewoda: Andrzej Bętkowski (2015-2018)
wicewojewoda: Bartłomiej Dorywalski (2018-2019)

Zbigniew Koniusz (2019-2023)
wicewojewoda: Rafał Nowak (2019-2023)

Józef Bryk (od 2023)
wicewojewoda: Michał Skotnicki (od 2024)