Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Władysław Dziadosz (1934-1939) - Poczet wojewodów kieleckich (1919 - 1939) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Poczet wojewodów kieleckich (1919 - 1939)

Władysław Dziadosz (1934-1939)

Doktor praw. W czasie I wojny światowej w Legionach Polskich - oficer II baonu 5. Pułku Legionów, ciężko ranny w bitwie pod Konarami 23 maja 1915r. W opinii swego ówczesnego przełożonego, gen. dyw. Leona Berbeckiego "był zawsze dowódcą dającym wzór honoru, pewności siebie w niebezpieczeństwie, wywierał wybitnie dodatni wpływ na szeregi i kolegów" . W latach 1917-1918 komendant POW w Tarnowie, w 1918r. uczestnik obrony Lwowa, później oficer Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-sowieckiej 1920r.

Wojewoda W. Dziadosz oraz gen. K. Sosnkowski podczas odsłonięcia Pomnika Legionów w Kielcach - 2 października 1938r.30 lipca 1929r. został przeniesiony ze stanowiska naczelnika Wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnopolu do Kielc, gdzie objął funkcję Wicewojewody Kieleckiego. Dekretem Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 lutego 1930r. został z kolei przeniesiony do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, gdzie powierzone zostało mu stanowisko Wicewojewody Białostockiego. Pełnił następnie funkcję dyrektora Biura Sejmu w Warszawie oraz naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Postanowieniem Prezydenta RP z 3 lipca 1934 r. został mianowany Wojewodą Kieleckim. Ostatni, najdłużej urzędujący wojewoda okresu międzywojennego, zadania swe wypełniał do wybuchu II wojny światowej. Od 1939 r. na emigracji w Londynie, gdzie zmarł 13 marca 1980 r.

[opr. Jacek Korczyński]