Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 239 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 110 - Burze (stopnia 2), Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

POMAGAM UKRAINIE - informacje - Pomagam Ukrainie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Pomagam Ukrainie

Aktualnie znajdujesz się na:

#PomagamUkrainie - koordynacja pomocy humanitarnej

Informacja dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy z Polską

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zatrudnianie kadry pedagogicznej i pomocy nauczyciela w szkołach – informacja dla obywateli Ukrainy

Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy: informacje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Rejestracja uchodźców z Ukrainy i nadanie numeru PESEL

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: porady dla konsumentów z Ukrainy

"Praca dla obywateli Ukrainy" - serwis internetowy (ogłoszenia)

Oferty pracy dla obywateli z Ukrainy

Infolinia dla osób głuchych z Ukrainy

Porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych/ Правова консультація у сфері права іноземців та юридична консультаці

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Internetowe Konto Pacjenta / Пацієнти з України

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - informacja MEiN / Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами - інформація Міністерства Освіти та Науки

Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla obywateli Ukrainy

W MRiPS powstały dwa sztaby do ewakuacji i rozlokowania w Polsce dzieci z Ukrainy

Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie (3.03.2022)

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / Інформація для батьків дітей, які прибувають з України

Szczepienia przeciwko COVID-19 dla ukraińskich uchodźców

Apel MZ, GIF i URPL o rezygnację z indywidualnych zbiórek leków dla walczącej Ukrainy na rzecz akcji organizowanych i koordynowanych przez służby państwowe

Pomoc dla uczniów z Ukrainy

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Pomoc dla ukraińskich uchodźców w znalezieniu pracy