Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.82.2021 Budowa sieci gazowej ś/c w ciągu drogi wojewódzkiej DW 757 km 36+900 w msc. Staszów
2 IR.II.7843.5.81.2021 Budowa sieci gazowej ś/c na dz.5981/121 - teren zamknięty PKP ul. Krakowska m. Staszów W dniu 31.08.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
3 IR.II.7843.5.80.2021 Budowa zjazdu publicznego z DK 79 (budowa chodnika, przebudowa rowu otwartego, budowa 4 przepustów, budowa sieci wodociągowej, rozbiórka istn. sieci PVC, , rozbiórka istn. chodnika, przepustu) w msc. Połaniec Brak sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.79.2021 Budowa odcinka sieci wodociągowej przy drodze wojewódzkiej nr 764 w m. Połaniec W dniu 02.09.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
5 IR.II.7843.5.78.2021 Budowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV w pasie drogi wojewódzkiej nr 764 km 70+300 m. Połaniec W dniu 19.08.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
6 IR.II.7843.5.76.2021 - zgłoszenie przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej w Bodzentynie w pasie DW 752, na działce 2948/2121, obręb 01, 260402_4 Bodzentyn. W dniu 09.09.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
7 IR.II.7843.5.77.2021 - zgłoszenie przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej w Bodzentynie w pasie DW 752, na działkach 2948/2121 oraz 2984/2, obręb 01, 260402_4 Bodzentyn. W dniu 06.09.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
8 IR.II.7843.5.75.2021 Budowa sieci gazowej w pasie drogi krajowej nr 73 km 13+260 do 13+266 ul. Ściegiennego m. Kielce W dniu 12.08.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
9 IR.II.7843.5.74.2021 Budowa linii kablowej nN 0,4kV w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 742 w m. Przygradów gm. Włoszczowa
10 IR.II.7843.5.73.2021 Budowa i przebudowa sieci energetycznej napowietrznej nN 0,4kV w pasie drogi wojewódzkiej nr 768 w m. Działoszyce W dniu 18.08.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.

Wybierz Strony