Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.4.2016. Budowa siedmiu przejść pod drogą wojewódzką nr 785 kanałami grawitacyjnymi z rur kamionkowych DN 200 i tłocznymi z rur PE 63, na działkach o nr ewid. 760 w obrębie ewid. 0013 Kurzelów i 644, w obrębie ewid. 0005 Danków Duży, w jednostce ewid. Włoszczowa. W dniu 11.07.2016 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.3.2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DK S7, Janów Dolny, gm. Piekoszów
3 IR.II.7843.5.2.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Brożka we Włoszczowie, pas drogi wojewódzkiej nr 786 W dniu 22.06.2016 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu