Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.77843.5.8.2016 Budowa linii energetycznej nn przy ul. Tarnowskiej w Kielcach ( DK nr 73), działka nr 582/14 obr. 0017 Kielce sprzeciw na zgłoszenie - decyzja nr XII/D/2016 z dnia 23.08.2016r.
2 IR.II.7843.5.7.2016 budowa kanalziacji sanitarnej w DW 754, ul. Bałtowska w Ostrowcu Świętokrzyskim W dniu 04.08.2016 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.6.2016 Budowa oświetlenia w drodze krajowej nr 9 w miejscowości Rudnik na działkach nr 134, 135 obr. 0013 , gm. Brody W dniu 03.08.2016 r. zgłoszenie załatwieno bez sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.5.2016 Budowa oświetlenia wdrodze krajowej S7 w miejscowości Zabłocie od drogi powiatowej nr 0298T w msc. Gruszka do drogi gminnej nr 400010T. W dniu 04.08.2016 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu