Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.13.2016 Budowa sieci wodociągowej w pasie Dw 762, dz. nr 565/40 Kiielce w dniu 07.09.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.12.2016 Rozbudowa linii energetycznej nn - oświetlenie uliczne ul. Stokowiec, W dniu 22.09.2016 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.11.2016 Budowa linii elektroenergetycznej nn w DK nr 73, Kielce, ul. Tarnowska, działak nr 582/14 obr. 0017. W dniu 12.09.2016 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.10.2016 Rozbudowa sieci energetycznej nn w DW 768 Kazimierza Wielka, dz. nr 699 obr. 0001 Kazimierza Wielka W dniu 23.08.2016 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.9.2016 Budowa sieci wodociągowej w DW 765, ul. Cmentarna w Chęcinach, km 17+740. W dniu 30.08.2016 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu