Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.16.2017 Budowa linii energetycznej w DK nr 9, Nietulisko Duże, gm. Kunów Decyzją nr XXII/D/2017 w dniu 18.05.2017r. wniesiono sprzeciw
2 IR.II.7843.5.15.2017, Budowa oswietlenia drogi powiatowej 0001T ul. Przypkowskiego w Jędrzejowie Decyzją nr XXI/D/2017 w dniu 17.05.2017r. wniesiono sprzeciw
3 IR.II.7843.5.14.2016 Budowa oświetlenia DW 742 w miejscowości Dobromierz. W dniu 8.05.2017r. wydano decyzję sprzeciwu nr XX/D/2017
4 IR.II.7843.5.13.2017 Budowa sieci wodociągowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka w Starachowicach, działki obr. 0007. W dniu 25.04.2017r. zgłoszenie wycofane