Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w DK nr 9 km 95+561 do 95+915, dz. nr 66 Włostów W dniu 14.01.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 Budowa linii energetycznej oswietlenia w ciągu DW 756, Stopnica miasto W dniu 18.12.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 Budowa linii kablowej nn w DW nr 742, dz. nr 604 Kluczewsko, km 52+400 - 52+900 W dniu 20.12.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
4 Budowa linii napowietzrnej nn w km 53+400 nad DW 742, dz. 604 Kluczewsko W dniu 20.12.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu