Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.33.2018 Budowa sieci oświetlenia drogowego w Dk nr 42 w msc. Dęba W dniu 18.06.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.32.2018 Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej w pasie drogi krajowej S7 , obr. 02 Cedzyna W dniu 1.06.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.31.2018 Budowa sieci wodociagowej w DW nr 753 wraz z przyłączami, dz. nr 490/3, 490/19 BIeliny Kapitulne W dniu 5.06.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
4 Budowa sieci kanalizacji saniternej w pasie DW 755 w Ćmielowie. W dniu 10.05.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu