Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa oświetlenia DK nr 73 w msc. Lisów, gm. Morawica, dz. nr 818. W dniu 15.02.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 728, dz. nr 2591 obr. 0025 Radoszyce W dniu 19.02.2019r. wydano decyzję o sprzeciwie III/D/2019
3 Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 728, dz. nr 8589/8 obr. 0025 Radoszyce W dniu 01.02.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu