Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 29 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.76.2020 Budowa sieci wodociągowej w DW nr 758, dz. 384/2 Konary, gm. Klimontów W dniu 15.01.2021r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.75.2020 Budowa kanalizacji deszczowej w DW nr 762, Chęciny W dniu 29.12.2020r. wydano decyzję sprzeciwu nr 43/D/2020
3 IR.II.7843.5.74.2020 - budowa kanalizacji sanitarnej pod DW 756, na działce nr ewid. 150/1, obręb 0014, jedn. ewid. 260413_5. W dniu 5.01.2021r. wydano decyzję sprzeciwu nr 1/D/2021
4 IR.II.7843.5.73.2020 - budowa gazociągu w pasie DW nr 762 w km od 2+127 do 2+210, na działkach nr ewid. 1402/1, 1565/3, 1464, obręb 01, 3026/6, 1795/1, 1796/1, 1797/1, 1798/1, 1799/1, 1442/1, 1714/8, 1714/83, obręb 02, gm. Chęciny. W dniu 9.12.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.72.2020 Budowa oświetlenia zewnętrznego w drodze wojewódzkiej nr 728, Sielpia Wielka, pow. konecki W dniu 22.12.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.71.2020 Budowa gazociagu nc w DK nr 42, dz. nr 1088 Starachowice W dniu 17.11.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
7 IR.II.7843.5.70.2020 Budowa sieci gazowej ść w DW nr 764 w msc. Poaniec. km 75+219. W dniu 30.11.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
8 IR.II.7843.5.69.2020 Budowa gazociagu ść w DK nr 74, km 74+680, Kostomłoty II, Miedziana Góra W dniu 16.11.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu