Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.6.2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w DW nr 756, Rudki, gm. Nowa Słupia W dniu 29.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
2 IR.II.7843.5.5.2021 - budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej nN w obrębie DW nr 751, na działkach 44/8, 214/18, 271/2, obręb 23 Szewna, gm. Bodzechów. W dniu 09.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
3 IR.II.7843.5.3.2021 - budowa sieci gazowej w ciągu DW 764 w km 66+805, na działce 538, obręb 0003, jedn. ewid. 261206_2 Rytwiany. W dniu 09.03.2021r. sprawę pozostawiono bez rozpoznania.
4 IR.II.7843.5.4.2021 - budowa sieci gazowej w ciągu DW 764 w km 66+060, na działce 538, obręb 0003, jedn. ewid. 261206_2 Rytwiany. W dniu 04.03.2021r. wniesiono sprzeciw na zgłoszenie.
5 IR.II.7843.5.2.2021 - budowa sieci gazowej w ciągu DW 764 w km 66+910, na działce 538, obręb 0003, jedn. ewid. 261206_2 Rytwiany. W dniu 04.03.2021r. wniesiono sprzeciw na zgłoszenie
6 IR.II.7843.5.1.2021 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w pasie drogi krajowej nr 73, na działce nr 189/44, obręb 0011, jedn. ewid. 266101_1 Kielce. W dniu 5.02.2021r. zawiadomiono o braku uwag
7 IR.II.7843.5.81.2020 - budowa oświetlenia drogi wewnętrznej i odcinka DW 745na odcinku od 9+830 do 9+857, na dz. nr ewid. 362, 334/8, obręb 09, 260406_2 Górno. W dniu 05.12.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.