INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 56 - Intensywne opady deszczu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

Wojewoda Świętokrzyski ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2020 r. Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tejże ustawy. W ramach przedmiotowego konkursu Wojewoda przeznaczył środki finansowe w wysokości 355.000,00 zł.
Szczegółowe informacje w załącznikach.

Pliki do pobrania

  • 17.36 KB
    Data publikacji : 15.05.2020 08:00
  • 472.42 KB
    Data publikacji : 15.05.2020 08:00