Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny - wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

- Przygotowania do egzaminów zewnętrznych - wytyczne MEN, CKE i GIS
- Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów
- O czym należy pamiętać podczas egzaminu - plakat