INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:63 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 95 - Silny deszcz z burzami Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Program „Opieka wytchnieniowa” – ponad 1,7 mln zł dla województwa świętokrzyskiego. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Program „Opieka wytchnieniowa” – ponad 1,7 mln zł dla województwa świętokrzyskiego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”  - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego. Do udziału w Programie zgłosiło się 359 gmin/powiatów z 16 województw, łączna kwota dofinansowania wynosi 28 548 512,92 zł.

W ramach programu 18 gmin z województwa świętokrzyskiego złożyło wnioski i otrzymało dofinansowanie na kwotę 1 707 320,00 zł.

Szczegóły: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,1027,komunikat-o-zatwierdzeniu-listy-rekomendowanych-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020

  Lista wniosków zatwierdzonych w ramach programu Opieka wytchnieniowa edycja 2020.