OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 144 - Oblodzenie Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl