Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Informacja na temat „Sprawozdania z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach” za rok 2022 - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja na temat „Sprawozdania z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach” za rok 2022

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyszło z inicjatywą przeprowadzenia badania sprawozdawczego pod nazwą „Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach” za rok 2022.

W tym celu zostało opublikowane w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) sprawozdanie jednorazowe o symbolu DPS-IV-304-KS/2023.

Ponieważ zjawisko bezdomności stanowi poważny i złożony problem nie tylko w skali kraju, ale również dla poszczególnych gmin i powiatów, wydział zwrócił się do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów z prośbą o przeprowadzenie działań sprawozdawczych w ramach realizacji niniejszego badania. Zebranie rzetelnych informacji jest niezbędne do przeprowadzenia analizy funkcjonowania i ewaluacji systemu wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności, co pozwoli na opracowanie narzędzi podnoszących efektywność świadczonej pomocy.

Do gmin i powiatów przesłano również przygotowane przez ministerstwo materiały: instrukcję przeprowadzenia sprawozdania oraz wzór sprawozdania, które publikujemy poniżej.

Sprawozdanie jednorazowe należy wypełnić i przesłać na poziom wojewódzki w systemie CAS w terminie do 5 maja 2023 r.
 

Wzór sprawozdania z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwie

Instrukcja przeprowadzenia działań sprawozdawczych z wykorzystaniem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) w zakresie Sprawozdania jednorazowego DPS-IV-304-KS/2023 z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w 2022 r.