OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 193 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina, Pilica) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Konferencja „Jak dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży” - 25 września - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Konferencja „Jak dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży” - 25 września

Wojewoda Świętokrzyski zaprasza na konferencję „Jak dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży”, która rozpocznie się 25 września o godz. 10.00 w sali nr 12 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych i specjalnych, psychologów i rodziców dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Tematyka poruszana w ramach spotkania będzie dotyczyła problematyki związanej ze zdrowiem psychicznym, aktywnością ruchową i współczesnymi uzależnieniami dzieci i młodzieży.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłoszenie e-mailem: konferencja@kielce.uw.gov.pl  lub telefonicznie: 41 342 13 20, 41 342 17 01 do 12 września 2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program:

10.00 - 10.15: otwarcie konferencji i powitanie zaproszonych gości;

10.15 - 10.40: „Depresja u dzieci i młodzieży” - lek. med. Aleksandra Olawska-Szymańska - konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży (Oddział Psychiatrii Dziecięcej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy);

10.40 - 11.00: „Znaczenie zachowań sedentarnych dla jakości życia osobniczego. Jak zadbać o narząd ruchu?” - dr hab. Wojciech Kiebzak, prof. UJK – konsultant w dziedzinie fizjoterapii (Świętokrzyskie Centrum Pediatrii w Kielcach);

11.00 - 11.30: „Uzależnienia chemiczne w wieku dorastania. Czynniki chroniące i specyfika leczenia” - dr n. med. i n. o zdr. Anna Przenzak – kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach (Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy);

11.30 - 12.00: „Uzależnienie od smartfona i internetu u dzieci i młodzieży a ich zdrowie psychiczne” -dr n. med. Justyna Świerczyńska – konsultant w dziedzinie psychologii klinicznej (UJK Kielce).

12.00 - 12.30: przerwa kawowa;

12.30 - 13.15: „Wpływ środowiska rodzinnego na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” - Mirek Stanisławski – nauczyciel, dydaktyk, pedagog, terapeuta;

13.15 - 13.40: „Otyłość - narastający problem wśród dzieci i młodzieży” - lek. med. Elżbieta Skotarczyk- Kowalska - konsultant w dziedzinie endokryno0logii i diabetologii dziecięcej;

13.40 - 14.00: podsumowanie i zakończenie konferencji.