Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Ankieta - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Ankieta

Ankieta dotycząca badania czytelności i zawartości merytorycznej informacji umieszczonych na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Czy przed wizytą w Urzędzie korzystał(a) Pan/Pani z informacji zawartych na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego?
Czy korzystał(a) Pan/Pani ze strony Biuletynu Informacji Publicznej?
Jak ocenia Pan/Pani przydatność informacji zamieszczonych na tych stronach?
Jakich informacji Pani/Pana zdaniem brakuje na w/w stronach?