Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Budownictwo, Transport, Mienie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Budownictwo, Transport, Mienie

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

 

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Pliki do pobrania:

* Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Podstawa prawa:

  1. art. 114 oraz art. 115 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. 2017, poz. 978 póżn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. poz. 91)
  3. § 2 ust.1 pk 2 lit. b Rozporządzenia Ministraw Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. 2016, poz. 1377 z późn. zm.)

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 16 89
fax: +48 (41) 342 11 93
Pokoje: 740 bud. A, 743 bud. A

Pliki do pobrania