OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 72 - Burze Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 148 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych [zlewnie górnej Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Kamiennej] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 143 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do zb. Włocławek i zlewnie jej lewobrzeżnych dopływów] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa gazociągu ś/ć w msc. Rudka, gm. Kunów
2 IR.II.7843.5.30.2024. Budowa sieci gazowej ś/ć PE dn63x5,8 odcinek w pasie drogowym DK 73 dla zasilenia w gaz budynku produkcyjnego zlokalizowanego w m. Kielce, ul. Ściegiennego 268A, dz. nr 760/3..
3 IR.II.7843.5.29.2024. BUDOWA LINII PRZESYŁOWEJ KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ - ETAP II: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: NIEGOSŁAWICE, NIEPROWICE, RUDAWA, CHROBERZ
4 IR.II.7843.5.28.2024. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PEdn90 wzdłuż wojewódzkiej nr 751 w Km od 3+226 do 3+245,5 Brak sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.27.2024. Budowa sieci gazowej ś/ć w pasie drogi wojewódzkiej nr 763 przez dz. nr 429 dla zasilenia w gaz budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w m. Radkowice dz. nr 286/20, gm. Chęciny Brak sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.26.2024. Budowa odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 766 w km 5+632,50 w msc. Obice Brak sprzeciwu
7 IR.II.7843.5.25.2024. Budowa sieci elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w granicach pasa drogowego Drogi Wojewódzkiej nr 745 od km 1 +210 do km 1 + 429 w ramach zadania pn.: „PBW przyłączenie do sieci elektroenergetycznej osiedla budynków mieszkalnych oraz usługowych w m. Masłów, Dąbrowa, dz. 1421,1087/3,1045/2-3,1026/13-14,1440,1442/1,1026/9- 1 2 - R E Kielce.". Brak sprzeciwu
8 IR.II.7843.5.24.2024. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Niziny Brak sprzeciwu
9 IR.II.7843.5.23.2024. Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE dn 225 na odcinku pomiędzy punktami: WG1 - S/W o długości L=5,00m zlokalizowanego w ciągu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 744 [od km 38+971 do km 38+975] etap I Brak sprzeciwu
10 IR.II.7843.5.22.2024. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBSZARZE ZAMKNIĘTYM PKP W KM 78+281 LINII KOLEJOWEJ NR 70 w MSC. ŚWINIARY Brak sprzeciwu