OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 107 - Upał Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.46.2020 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w DW nr 767, km 12+7356 - 12+837 Busko-Zdrój
2 IR.II.7843.5.45.2020 Budowa gazociągu ść w DW nr 728 Gowarczów W dniu 17.07.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.44.2020 Budowa gazociągu i przyłącza gazowego ść w DW nr 762, dz. 602/7, 602/18 Kielce Miasto
4 IR.II.7843.5.43.2020 Budowa gazociagu niskiego ciśnienia w DW nr 751, km 41+775, dz. 215/18, 113/4 Szewna, gm. Bodzechów
5 IR.II.7843.5.42.2020 Budowa gazociągu i przyłacza gazowego śc. dz. nr 171/12 Kielce, ul. Tarnowska, DK nr 73 W dniu 8.07.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.41.2020 Budowa sieci gazowej ść w DW nr 757 w msc. Mostki, dz. nr 240/5 Mostki, jedn. Staszów W dniu 30.06.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
7 IR.II.7843.5.39.2020, Budowa sieci gazowej w DW nr 764, km 66+060 w msc. Niedziałki, gm. Rytwiany W dniu 16.07.2020r. wydano decyzję sprzeciwu Nr 20/D/2020
8 IR.II.7843.5.40.2020, Budowa sieci gazowej w DW nr 764 w msc. Niedziałki, km. 66+805, gm. Rytwiany W dniu 16.07.2020r. wydano decyzję sprzeciwu Nr 19/D/2020
9 IR.II.7843.5.38.2020 Budowa wodociągu w DW nr 786 , działki obr. Brzozowa gm. Secemin
10 IR.II.7843.5.37.2020 Budowa gazociągu ś/c PE dn63, na działce nr ewid. 3685/2, obręb 0001, Wąchock. W dniu 16.06.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony