OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 107 - Upał Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.69.2021 Budowa linii kablowej Nn 0,4kV i zmiana lokalizacji istniejącego złącza kabl-pom w m. Krotoszyn
2 IR.II.7843.5.67.2021 Budowa sieci gazowej ś/c o długości 27,50 m w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 236+776 w m. Połaniec W dniu 12.07.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
3 IR.II.7843.5.68.2021 - napowietrzna sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV DW 742 ul. M. Reja
4 IR.II.7843.5.66.2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie DW 783 w m. Szarbia Zwierzyniecka, Skalbmierz W dniu 19.07.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
5 Budowa odcinka sieci gazowej ś/c - przejście poprzeczne przez drogę wojewódzką DW 757 km 13+860 m. Iwaniska W dniu 13.07.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
6 Budowa odcinka sieci gazowej ś/c - przejście poprzeczne przez DK 79 km 212+133 w m. Łoniów gm. Łoniów W dniu 14.07.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
7 Budowa gazociągu ś/c w pasie DK 74 km 75+047, km75+201, km75+338, 75+512, m. Kostomłoty Drugie, gm. Miedziana Góra W dniu 06.07.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
8 Budowa gazociągu i przyłącza gazowego ś/c do budynku mieszkalnego w pasie DW 762 km 11+465 w m. Zgórsko ul. Letnia W dniu 06.07.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
9 Budowa gazociągu ś/c z przyłączami w pasie drogi wojewódzkiej nr 752 w m.Bodzentyn W dniu 25.06.2021r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
10 Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej śc w pasie drogi wojewódzkiej 744 ul. Radomska Starachowice