Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.91.2021 Budowa odcinka kablowego sieci oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 973 w m. Siesławice - Gmina Busko-Zdrój
2 IR.II.7843.5.90.2021Budowa ziemnej kablowej sieci elektroen. nN 0,4kV, budowa przyłączy kablowych energetycznych, budowa złączy energetycznych, rozbiórka napowietrznej sieci nN 0,4kV, rozbiórka przyłączy napowietrznych - DW 768 od km 53+816 do 54+503 oraz DW 776 od km 52+460 do 52+823, m. Kazimierza Wielka W dniu 12.10.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
3 Budowa gazociągu ś/ć w km 0+000 iraz 0+115 drogi wojewódzkiej nr 765, dz. 416/1 Suchowola, gm. Chmielnik W dniu 11.10.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
4 IR.II.7843.5.88.2021 budowa gazociągu ś/c na terenie zamkniętym w km 189,676 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica W dniu 27.09.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
5 IR.II.7843.5.86.2021 Budowa linii nn 0,4kV oświetlenia drogowego DW nr 786 w km 101+368 do km 101+66 w m. Ruda Strawczyn W dniu 27.09.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
6 IR.II.7843.5.87.2021 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w pasie DW 754 w km 0+430 do km 0+453 w m. Ostrowiec Świętokrzyski brak sprzeciwu
7 Budowa gazociągu ś/c w pasie drogi wojewódzkiej nr 750 w msc. Zagnańsk dz. nr 777 brak sprzeciwu
8 IR.II.7843.5.84.2021 Budowa wodociągu w ul. Tarnowskiej w Kielcach w pasie DK 73 W dniu 24.09.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
9 Budowa sieci elektroenergetycznych dla zadania "Budowa oświetlenia chodnika przy DK 42 - Łącznik Ciecierówka - Podławki - Wielka Wieś" w m. Wielka Wieś
10 IR.II.7843.5.82.2021 Budowa sieci gazowej ś/c w ciągu drogi wojewódzkiej DW 757 km 36+900 w msc. Staszów