Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 239 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 110 - Burze (stopnia 2), Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II. 7843.5.36.2024. Sieć kanalizacyjna w drodze wojewódzkiej nr 777 o łącznej długości 742 mb, w tym wzdłuż drogi na długości 690 mb, w km 4+192 do 4+452 i 4+192 do 4+411 (lewa strona), 4+212 do 4+425 (prawa strona), doziemnie na długościach - grawitacyjna DN200 - 211 mb, (prawa strona) - grawitacyjna DN200 - 219 mb, (lewa strona) - ciśnieniowa DN90 260 mb, (lewa strona)
2 IR.II.7843.5.35.2024. BUDOWA SiECl WODOCIĄGOWEJ PHdn90 wzdłuż drogi wojewódzkiej 756 w km od 42+799 do 42-T-864 wraz z przejściem pod drogą w km 42+801 Brak sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.34.2024. Budowa sieci kablowych 15kV w msc. Dąbrowa, gm. Masłów. Prace polegać będą na - ułożeniu po nowej trasie odcinków sieci 15kV- dł. 2Dm.
4 IR.II.7843.5.33.2024. Budowa odcinków sieci elektroenergetyczne] kablowej SN-15kV i nN-0,4kV na dz. nr 1766/2obr. 0006 Rytwiany ~ przejście wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 764 w od KM 62+570 do KM 62+593 i przejście poprzeczne pasa drogi wojewódzkiej nr 764 w KM 62+450, w ramach inwestycji pn. "Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN, wykonanie rozcięć w istniejącej sieci nN w msc. Rytwiany, ni. Staszowska, gm. Rytwiany". Brak sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.32.2024. BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PEdn90 NA ODCINKU WG-A, O DŁUGOŚCI 2,6M W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ 757, W KM 0+168 do KM 0+169,5 Brak sprzeciwu
6 Budowa gazociągu ś/ć w msc. Rudka, gm. Kunów Brak sprzeciwu
7 IR.II.7843.5.30.2024. Budowa sieci gazowej ś/ć PE dn63x5,8 odcinek w pasie drogowym DK 73 dla zasilenia w gaz budynku produkcyjnego zlokalizowanego w m. Kielce, ul. Ściegiennego 268A, dz. nr 760/3..
8 IR.II.7843.5.29.2024. BUDOWA LINII PRZESYŁOWEJ KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ - ETAP II: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: NIEGOSŁAWICE, NIEPROWICE, RUDAWA, CHROBERZ
9 IR.II.7843.5.28.2024. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PEdn90 wzdłuż wojewódzkiej nr 751 w Km od 3+226 do 3+245,5 Brak sprzeciwu
10 IR.II.7843.5.27.2024. Budowa sieci gazowej ś/ć w pasie drogi wojewódzkiej nr 763 przez dz. nr 429 dla zasilenia w gaz budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w m. Radkowice dz. nr 286/20, gm. Chęciny Brak sprzeciwu