Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.67.2020 - budowa sieci gazowej ś/c w pasie DK nr 9 w km od 85+424 do 85+431, na działce nr 1988/5, obręb 01, jednostka ewid. 260604_4 Opatów.
2 IR.II.7843.5.66.2020 Budowa sieci gazowej ść w DK nr 79, dz. nr 1774 Ożarów
3 IR.II.7843.5.65.2020 Budowa sieci gazowej ść w DW nr 764 w msc. Rudniki
4 IR.II.7843.5.64.2020 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w DK 42, Starachowice, ul.Kielecka
5 IR.II.7843.5.63.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej i przyłączy o napięciu ponizej 1 kV w DW 756, Szydłów
6 IR.II.7843.5.62.2020 Rozbudowa sieci napowietrznej Nn w DW nr 746 Modliszewice, gm. Końskie
7 IR.II.7843.5.61.2020 Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej ść na terenie zamkniętym, LK nr 25, Ćmielów Miasto
8 IR.II.7843.5.60.2020 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 42, km 262+984, Wąchock W dniu 18.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
9 IR.II.7843.5.59.2020 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w DW nr 749, w msc. Rogów, ul. Graniczna
10 IR.II.7843.5.58.2020 Budowa gazociągu ść w DK nr 9, dz. 424 Suliszów, gm. Łoniów W dniu 17.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony