OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 189 - Opady marznące, Oblodzenie Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia - Budownictwo, Transport, Mienie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Budownictwo, Transport, Mienie

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

 

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Pliki do pobrania:

* Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Podstawa prawna:

 1. art. 39 g ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. 2013,  poz. 1414 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców ykonująych przewóz dorogowy (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1005 z późn.zm.)
 3. § 2 ust.1 pk 2 lit. b Rozporządzenia Ministraw Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. poz. 852)
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 16 89
fax: +48 (41) 342 11 93
Pokoje: 741 bud. A, 743 bud. A

Pliki do pobrania

 • 647.61 KB
  Data publikacji : 05.03.2015 15:20
 • 367.98 KB
  Data publikacji : 05.03.2015 15:20
 • 477.69 KB
  Data publikacji : 05.03.2015 15:20
 • 148.35 KB
  Data publikacji : 05.03.2015 15:21
 • Rejestr OS
  2.07 MB
  Data publikacji : 11.03.2020 15:53
  Data modyfikacji : 30.11.2022 14:59