Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego. - Budownictwo, Transport, Mienie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Budownictwo, Transport, Mienie

Wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 16 89
fax: +48 (41) 342 11 93
Pokoje: 740 bud. A,  743 bud. A
Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. 2018, poz. 1234 z późn. zm.)

Pliki do pobrania