Uwaga! SMOG (w mieście Kielce istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Edycja 2022 - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Edycja 2022

Edycja 2022

Konkurs Senior+ edycja 2022 - ogłoszenie wyników

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 marca br. Minister Rodziny i Polityki Społecznej opublikował wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, Edycja 2022, które dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2021-2025-edycja-2022

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs Senior+ edycja 2022 - wykaz ofert odrzuconych (etap wojewódzki)

Publikujemy wykaz ofert odrzuconych na etapie wojewódzkim (plik do pobrania)

Jednocześnie informujemy, że w bieżącej edycji Konkursu Senior+ do dalszego postępowania konkursowego na etapie ministerialnym Wojewoda Świętokrzyski zgłosił:

  •    10 ofert złożonych w ramach Modułu I: Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+/Klubu Senior+
       (2 domy i 8 Klubów)
  •    34 oferty złożone w ramach Modułu II: Zapewnienie funkcjonowania placówek Senior+ (9 Domów i 25 Klubów)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wzory porozumień i sprawozdań w 2022 roku

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2022

 

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach informuje, że na stronach www prowadzonych przez Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (http://senior.gov.pl) zamieszczono informację dotyczącą ogłoszenia konkursowego Edycji 2022 programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025

Pliki do pobrania