Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Pomoc dla użytkowników - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Pomoc dla użytkowników

Pomoc dla użytkowników

Logowanie do aplikacji CAS - obszary:  PS, WRiSPZ, SR, FA, KDR  i OP-3

 

Składanie wniosku o nowego użytkownika Centralnej Aplikacji Statystycznej

W ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej udostępniony został mechanizm pozwalający na zarejestrowanie nowej jednostki oraz użytkowników z jednostki, na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego.

Formularz udostępniony jest poprzez link Rejestracja jednostki i użytkownika, umieszczony na stronie http://cas.mpips.gov.pl

Procedura składania wniosków znajduje się w pliku pomocy znajdującym się na serwerze MPiPS w zakładce Rejestracja jednostek i użytkowników.

UWAGA! Od 2015 roku każdy nowy użytkownik konta (osoba indywidualna/instytucja) jest zobowiązany:

  • wydrukować papierowy formularz rejestracyjny, który zostanie wygenerowany bezpośrednio w trakcie rejestracji w postaci pliku html 
  • przekazać dokument do podpisu osobie zarządzającej placówką/instytucją
  • przesłać podpisany dokument drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP na adres skrytki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: /SUWKielce/SkrytkaESP

    lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW: wps00@kielce.uw.gov.pl

    Bez spełnienia tego warunku wniosek nie będzie przyjmowany.

    Po otrzymaniu skanu potwierdzenia administrator wojewódzki zaakceptuje wniosek w systemie.

Tylko po wykonaniu powyższej procedury nowy użytkownik zostanie zarejestrowany w CAS .

 

Przypomnienie hasła w przypadko zablokowanego konta użytkownika Centralnej Aplikacji Statystycznej

W sytuacji, gdy zapomnimy hasła, za pomocą którego logujemy się do aplikacji, możemy skorzystać z mechanizmu przypomnienia hasła, który polega na wygenerowaniu przez system nowego hasła i przesłania go Użytkownikowi na wskazany adres mailowy, który został podany przez użytkownika przy rejestracji konta. W tym celu w oknie logowania lub w komunikacie informującym o błędnym logowaniu, wybieramy przycisk Przypomnij hasło.

Szczegóły procedury znajdują się w pliku pomocy znajdującym się na serwerze MPiPS w zakładce "Informacje ogólne" / "Logowanie do aplikacji" / "Przypomnienie hasła" Link do procedury

 

Złożenie wniosku o rozszerzenie uprawnień

Aby uzyskać dostęp do innego podobszaru, w którym działa jednostka Użytkownika lub dostęp do innej jednostki, należy złożyć wniosek o rozszerzenie uprawnień. W tym celu w oknie "Parametry użytkownika" należy wybrać przycisk Wnioskuj o rozszerzenie uprawnień w dziale "Informacje ogólne" / "Parametry użytkownika" Link do procedury

 

Filmy instruktażowe

Informujemy, iż producent aplikacji CAS zamieścił spis filmów instruktażowych, prezentujących sposób wykonania wybranych czynności w aplikacji  CAS. Spis znajduje się na stronie głównej pomocy Centralnej Aplikacji Statystycznej w zakładce "Filmy instruktażowe"