Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Informacja dot. oświadczeń majątkowych j.s.t. - Nadzór nad samorządem - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl