OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 138 - Oblodzenie Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

SPN.III.4131.2.5.2020 - Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody z zakresu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody z zakresu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin

SPN.III.4131.2.5.2020

stwierdzenie nieważności: części uchwały Nr XXI/256/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza, w zakresie: - treści zawartych w tekście studium, załączniku Nr 2 do uchwały, część B – Kierunki zagospodarowania przestrzennego, tj. tabel „Szczegółowe kierunki zagospodarowania dla poszczególnych obszarów” zamieszczonych na str. 19, 24, 26, 29, 36, 42, 50, 52, 53, 54

Pliki do pobrania