OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 138 - Oblodzenie Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

SPN.III.4130.22.2021 - Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody z zakresu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody z zakresu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin

SPN.III.4130.22.2021

stwierdzenie nieważności w całości uchwały Nr LV.344.2021 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 maja 2021 r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów, obejmującego sołectwo Boksycka

Pliki do pobrania