OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 138 - Oblodzenie Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

SPN.III.4130.21.2021 - Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody z zakresu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody z zakresu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin

SPN.III.4130.21.2021

stwierdzenie nieważności w całości uchwały Nr VI/10/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” w obrębie jednostki B3 na obszarze miasta Starachowice

Pliki do pobrania