Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

PNK.I.4130.136.2023 - Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody

PNK.I.4130.136.2023

stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Miedziana Góra nr LXI/417/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miedziana Góra - w części dotyczącej treści § 3 ust. 1 pkt 4 załącznika do uchwały

Pliki do pobrania