Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.29.2021 - budowa sieci elektroenergetycznej na terenie zamkniętym lk nr 4, na dz. 430/31, 430/32, obręb 0017 Skórnice, gm. Fałków. W dniu 05.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.28.2021 - budowa sieci kablowej nN w pasie DK 73 w km od 73+300 do 73+760 oraz w pasie DW 756 w km od 74+178 do 74+180, na dz. 261, 17/1, 01 Stopnica oraz 1417/1, obręb 28 Wolica, gm. Stopnica. W dniu 28.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
3 IR.II.7843.5.30.2021 - budowa sieci wodociągowej w pasie DW 758 w km 9+667 na dz. 384/2, obręb 0013, gm. Klimontów. W dniu 12.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
4 IR.II.7843.5.26.2021 - budowa sieci gazowej S/c w pasie DW nr 754 w km od 3+991,5 do 4+000, na działce nr 43/1, gm. Ostrowiec Świętokrzyski. W dniu 25.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
5 IR.II.7843.5.27.2021 - budowa sieci gazowej ś/c w pasie DK nr 42 w km 240,272 do 240,325, na działce nr 820, gm. Bliżyn. W dniu 29.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
6 IR.II.7843.5.25.2021 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie DW 728, na działce nr ewid. 8586/8, obręb 0025, jednostka ewid. 260504_2 Radoszyce. W dniu 04.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
7 IR.II.7843.5.23.2021 - budowa sieci gazowej ś/c pod DW nr 755 w km 22+056, na działkach nr ewid. 358/1, 145/15, obręb 0034, gm. Ożarów. W dniu 17.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
8 IR.II.7843.5.24.2021 - budowa sieci gazowej w pasie DW 763 w km od 0+952 do 1+014, na działce nr 429, obręb 0011, gm. Chęciny. W dniu 30.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
9 IR.II.7843.5.22.2021 - budowa gazociągu ś/c w pasie DW nr 754 w km 3+863 do 3+917, na działce 43/1, obręb 0022, gm. Ostrowiec Świętokrzyski. W dniu 23.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
10 IR.II.7843.5.20.2021 - budowa sieci kanalizacyjnej pod DW nr 375, na dz. 633/1, 633/3, 633/4, 633/5, obręb Mirocice, 531/2, 531/4, 531/5, 531/6, 531/7, obręb Jeziorko, gm. Nowa Słupia. W dniu 30.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.

Wybierz Strony