Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.24.2016 Budowa linii energetycznej nn w DW 728, dz. nr 15/1 obr. Wincentów, jedn. ewid. Końskie. W dniu 19.12.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.23.2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DW 754 w miejscowości Maksymilianów, Rudka Bałtowska, Bałtów w dniu 17.11.2016r. inwestor wycofał wniosek
3 IR.II.7843.5.22.2016 BUDOWA LINII KABLOWEJ NN w dw 768, DZ. NR 479 OBR.Skalbmierz miasto W dniu 01.12.2016 zawiadomiono o braku sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.21.2016 Budowa linii energetycznej nn w DW 748, działki nr 609/5, 646/1, 834/6 Strawczyn, km 2+643 do 2+676. W dniu 04.11.2016r. inwestor wycofał zgłoszenie