Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.29.2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pzryłączy w Dw 751 w msc. Stara Słupia, dz. 964, 965 obr. 0017. W dniu 25.01.2017 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.28.2016 Budowa sieci elektroenergetycznej nn w DK S7, w km 0+167 - 0+179,8, ul. Piłsudskiego, Skarżysko Kamienna, dz. nr 101/1 . W dniu 04.01.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.27.2016 Rozbudowa linii energetycznej nn w DW 742, Łapczyna Wola, gm. Kluczewsko W dniu 12.12.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.26.2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie DW 754 Ostrowiec Św.-Czekarzewice- gr. woj. św.- Etap II msc. Pętkowice, okół W dniu 13.12.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.25.2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie DW 754 Ostrowiec Św. - Czekarzewice-gr. woj. W dniu 28.12.2016r. zawiadomiono o braku spzreciwu.