Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego DW 973 ul. Buska Nowy Korczyn w dniu 20.05.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 Budowa kanalizacji sanitarnej, przejścia poprzeczne kanalizacji i przyłączy elektroenergetycznych do pompowni ścieków w pasie DW nr 765, msc. Gnojno, Glinka w dniu 23.04.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 Budowa oświetlenia DW 744, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Starachowicach W dniu 24.04.2019 r. wycofano zgłoszenie
4 Budowa sieci gazowej ść w DK S7 (DP-3), w msc. Chęciny W dniu 15.04.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu